Skip to content

Aanbod

Meer informatie over de mogelijkheden van de ergotherapie behandeling bij onderstaande doelgroepen:

Ergotherapie bij Post-Covid Syndroom

Sommige mensen houden na Corona (ernstige) klachten of beperkingen. Soms zijn deze klachten direct zichtbaar, zoals verlies van kracht of longproblemen. Andere klachten zijn niet direct zichtbaar, zoals vermoeidheid of geheugen- en concentratieproblemen.

Als u merkt dat het oppakken van uw dagelijkse activiteiten lastig is door bovenstaande problemen, dan kan ergotherapie u hierbij begeleiden. Als u bijvoorbeeld niet goed in staat bent om uw boodschappen te doen, of om weer deel te nemen aan het verkeer of wanneer werkhervatting tegenvalt, dan kan ergotherapie voor u belangrijk zijn.

Ook voor mantelzorgers

Bent u mantelzorger van iemand die Corona heeft gehad? Dan bent u belangrijk voor het herstel van uw naaste. Als die zorg u teveel dreigt te worden, dan kan ergotherapie ook de mantelzorger helpen om overbelasting te voorkomen.

Recht op ergotherapie vanuit de basisverzekering

Ergotherapie is onderdeel van de herstelzorg na Corona. Uw huisarts of medisch specialist kan zorgen voor een verwijzing. U heeft dan recht op 10 uur ergotherapie per 6 maanden.

Ervaringsverhaal

Lees meer over wat een ergotherapeut voor u kan betekenen na Corona in het ervaringsverhaal van Loïs. Zij werkt aan haar herstel van Corona en krijgt hierbij hulp van een ergotherapeut.

Lees hier het verhaal van Loïs.

Ergotherapie bij ouderen

Er zijn veel ouderen die problemen ervaren bij de dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld bij wassen en kleden, eten, boodschappen doen of lopen.

Heeft u onvoldoende kracht en conditie om dit soort activiteiten uit te voeren? Of bent u bang om te vallen en loopt u daardoor onzeker? Dan gaat u samen met de ergotherapeut op zoek naar een oplossing die bij u en uw situatie past.

Ergotherapeuten vinden het belangrijk dat u actief blijft in wat u nog wel kunt. We kijken dan ook eerst of bepaalde vaardigheden getraind kunnen worden. Lukt dit niet dan wordt uitgezocht met welke (technische) middelen een beperking gecompenseerd kan worden. Het doel is dat u thuis weer veilig zelfstandig te kunt functioneren.

Hierbij zullen we, waar nodig, afstemmen met mantelzorg of thuiszorg.

Lees hier een ervaringsverhaal van een oudere met ergotherapie.

Voor wie is Sensorische Integratie therapie?

De Sensorische Integratiebehandeling bestaat uit een intake en behandelprotocol dat verlichting kan brengen voor volwassenen met klachten zoals:

  • Duizeligheid of gevoel van onbalans
  • Misselijkheid
  • Concentratieproblemen
  • Overgevoeligheden voor licht, geluid en andere zintuiglijke prikkels

Deze klachten komen vaak voor bij mensen die na een ongeval of trauma de diagnose Whiplash associated disorder, of hersenschudding, hersenkneuzing , post commotioneel syndroom krijgen of een andere vorm van niet aangeboren hersenletsel (NAH) hebben, zoals bijvoorbeeld na een TIA. Daarnaast kan het ook voorkomen na een COVID-19 besmetting of bijvoorbeeld het HELP syndroom.

Sensorische Integratieproblemen bij volwassenen zijn vervelende, vaak onbegrepen klachten. Deze kunnen zeer belemmerend werken om het oude leven weer helemaal op te kunnen pakken. Je leert hoe je invloed kunt uitoefenen op de prikkels die binnenkomen (sensorisch activiteiten programma) en je leert hoe je belastende prikkels kunt dempen. Tevens worden er gewenningsoefeningen gedaan. De verstoring in het proces van de zintuiglijke informatieverwerking wordt langzaamaan minder. Je krijgt weer meer regie over je dagelijks handelen.

Chronische pijn en / of vermoeidheid

Voor mensen met chronische pijn en/of vermoeidheid biedt de ergotherapeut advies en begeleiding om grip te krijgen en houden op de klachten in het dagelijks leven. De ergotherapeut ondersteunt bij het vinden van een balans in belasting en belastbaarheid en het omgaan met de klachten. Ook adviseert de ergotherapeut op het gebied van ergonomie zodat dagelijkse activiteiten weer beter uit te voeren zijn.

Ergotherapie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan het gevolg zijn van een val of ongeluk. Maar NAH kan ook ontstaan door een hersenbloeding (CVA) of een neurologisch ziektebeeld zoals MS en Parkinson. Ook bij mensen met een contusio cerebri (hersenkneuzing) of een hersentumor kan er sprake zijn van NAH.

De ergotherapeut kan worden ingeschakeld als client en/of zijn naasten problemen ervaren met dagelijkse, betekenisvolle activiteiten. Bij NAH kan de client te maken krijgen met concentratieproblemen, geheugenproblemen of lichamelijke problemen zoals een verlamming of evenwichtsstoornis.

De ergotherapeut observeert de cliënt tijdens dagelijkse handelingen in de thuissituatie. Bij cliënten met neurologische problematiek wordt het handelen op motorisch en procesmatig gebied beoordeeld. Hierbij wordt er gekeken naar de planning, herkenning, geheugen en uitvoering van de activiteit. Problemen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld krachtsverlies, geheugenproblemen, concentratie en tempo. Bij veel mensen met een NAH treden daarnaast veranderingen op in gedrag en karakter zoals sneller prikkelbaar of angstig zijn of er ontstaan problemen met communiceren.

Het doel van de ergotherapiebehandeling is meestal dat een client veilig en zelfstandig de voor hem en/of zijn naasten betekenisvolle activiteiten weer uit kan voren.

Ergotherapie bij Reuma en Artrose

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen aan het bewegingsapparaat zoals gewrichten, spieren, pezen en botten. Bij sommige reumatische aandoeningen zijn ook de organen betrokken.

Reuma kan op elke leeftijd voorkomen. De belangrijkste symptomen zijn pijn, stijfheid en vermoeidheid. De meeste vormen van reuma zijn goed te behandelen maar (nog) niet te genezen.

Door de klachten is bewegen vaak moeilijk en dat kan beperkingen geven in het dagelijks leven. Reuma verloopt vaak grillig: de ene dag gaat het goed, de andere dag niet.

De ergotherapie richt zich op de problemen die u ondervindt tijdens het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Wij kunnen u voorlichting geven over het ziektebeeld. Door middel van gewricht beschermende adviezen of leefstijladviezen kunnen wij u leren beter om te gaan met Veel mensen met reuma zijn geholpen met hulpmiddelen/ aanpassingen. Wij kunnen u hierover adviseren.